top of page
 • Disseny, càlcul i muntatge de naus industrials, cobertes, i tancaments verticals

 • Muntatge de xapes col·laborants

 • Aplicacions especials per a obres

  • Estructures per a formigonar​

  • Mènsules

 • Altells i estructures interiors

 • Bancades

 • ​Escales
 • Proteccions
 • Portes
 • Molls de càrrega
bottom of page